ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

อัลบัมทั้งหมด

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564

วันวชิราวุธ ประจำปี 2564

ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดท่าข้าม บางขุนเทียน กทม.

แจ้งรับผลการเรียน อาหารเสริม(นม) หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมผู้ปกครอง 2563

วันพ่อแห่งชาติ 2563

เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

ถวายเทียนวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ณ วัดท่าข้าม 2563

เปิดภาคเรียน 1/2563 เปิดเรียนแบบ New Normal

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นางทวีพร โชตินุชิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ตรวจเยี่ยมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันเด็กแห่งชาติ 2563

ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

Christmas Day and English Camp

วันพ่อแห่งชาติ 2562

สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2562

วันมหาธีรราชเจ้า 2562

นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน

สอบมัคนายกน้อย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2562

รางวัลปิยชนม์ คนการศึกษา 2562

ดูงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

กิจกรรมมารยาทงามตามแบบไทย

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)