ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายณรงค์ชัย บุญภู่ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กทม. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายนิรัตน์ เล็กสราวุธ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม และฝ่ายบริหารโรงเรียน เข้าประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อรัศมี โรงเรียนวัดท่าข้าม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการการศึกษาและพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวัดท่าข้ามเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในโอกาสต่อไป