ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนวัดท่าข้าม  ตัวหนังสือภายในวงกลมสีเหลือง ท สีชมพู ข สีดำ สีประจำโรงเรียน หมายถึงความรักความสามัคคีของนักเรียน มีแสงสว่างจากเปลวเทียน หมายถึงความรู้ดั่งแสงสว่างนำทาง ทุกอย่างรวมอยู่ในวงสีฟ้า หมายถึง วัด ชุมชน โรงเรียน ซึ่งมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการช่วยสนับสนุนการศึกษา