ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

ข้อมูลนักเรียน

                         จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ลำดับ ปีการศึกษา ระดับชั้น จำนวนห้อง ชาย หญิง รว
1 2563 อนุบาล 1 4 53 44 97
2 2563 อนุบาล 2 4 69 62 131
3 2563 ประถมศึกษาปีที่ 1 4 65 59 124
4 2563 ประถมศึกษาปีที่ 2 4 64 75 139
5 2563 ประถมศึกษาปีที่ 3 4 81 80 161
6 2563 ประถมศึกษาปีที่ 4 4 58 41 99
7 2563 ประถมศึกษาปีที่ 5 4 65 58 123
8 2563 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 60 70 130
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด                               1,004  คน