ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

ประวัติโรงเรียน

   
    หลวงพ่อรัศมี พระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดท่าข้าม

พระหลวงพ่อรัศมี พระพุทธรูปองค์จริงประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดท่าข้าม เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนท่าข้าม เป็นพระประธานปูนปั้นศิลปะของ ชาวมอญ มีลักษณะเรียบง่ายแบบฝีมือช่างพื้นบ้าน ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ามีคนเคยเห็นแสงรัศมีออกมาจากพระประธานในโบสถ์ มีความศักดิ์สิทธิ์ใครขอสิ่งใดถ้าอยู่ในขอบเขตที่มนุษย์จะทำได้ก็จะสำเร็จ โดยต้องมีการบนด้วยไข่ต้ม พวงมาลัย หัวหมู หรือลิเก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามกำลัง 

    โรงเรียนวัดท่าข้าม  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2475  โดยนายอำเภอและศึกษาธิการอำเภอ    (ขุนพำนักชนบท และนายดาบถนอม ทับเทศ)เป็นผู้จัดตั้ง  ใช้ศาลาการเปรียญของวัดท่าข้าม เป็นสถานที่เล่าเรียน   ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลวัดท่าข้าม” วันเปิดทำการสอนมีครูชาย 1 คน คือ นายเจริญ พวงสถิตย์  มีนักเรียนตามทะเบียน  ชาย  32  คน  หญิง  20  คน  รวม  52  คน  การจัดชั้นเรียน  เปิดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงชั้นเดียว  และได้ขยายเพิ่มขึ้นปีละชั้น  ต่อมาอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม  พระอธิการดำรงค์  สุธมมธโร   ได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งของวัด  เนื้อที่ประมาณ  3  ไร่   25  ตารางวา  ทางทิศใต้ของวัดให้กับทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน
    ปัจจุบันโรงเรียนวัดท่าข้ามตั้งอยู่ที่เลขที่ 3  ซอยอนามัยงามเจริญ18  ถนนพระราม 2  แขวงท่าข้าม      เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร   10150  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีอาคารเรียนทั้งหมด  4 หลัง ได้แก่  อาคาร 1 (อาคารสุคนธาริยาราม) เป็นตึก 4 ชั้น  อาคาร 2 (อาคารท่าข้าม)เป็นตึก 4 ชั้น  อาคาร 3 (อาคารหลวงพ่อรัศมี) เป็นตึก 5 ชั้น  อาคาร 4 (อาคารสนามชัย) เป็นตึก 5 ชั้น   มีห้องเรียนและห้องประสบการณ์พิเศษต่างๆรวม  51  ห้อง