ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

วันวชิราวุธ ประจำปี 2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 วันวชิราวุธ นายนิรัตน์ เล็กสราวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องใน วันวชิราวุธ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อรัศมี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และยุวกาชาด ร่วมพิธี ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตามท้องถิ่นที่อยู่อาศัย สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะแด่พระองค์ท่าน