ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

แจ้งรับผลการเรียน อาหารเสริม(นม) หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดท่าข้าม มอบผลการเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และแจกอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีครูประจำชั้นอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการแจกนมและหนังสือเรียนฯ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดตารางการแจกที่เหลื่อมเวลาเป็นสำคัญ โดยผู้ปกครองและนักเรียน ต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิด้วยเครื่องเทอโมสแกนพร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ให้บริการ ทั้งนี้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัด