ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร www.watthakham.thai.ac

๘ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา . ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนวัดท่าข้าม

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตบางขุนเทียน